Umów demo!

Boty głosowe

image
Bot głosowy, inaczej voicebot, to oprogramowanie, które potrafi komunikować się z człowiekiem za pomocą mowy naturalnej, usprawniając i automatyzując proces obsługi klienta. Bazując na sztucznej inteligencji, sprytny wirtualny konsultant zwiększa skalowalność i dostępność telefonicznego kanału kontaktu, pozwala na optymalizację kosztów i nie wymaga instalowania dodatkowych programów lub aplikacji.

Voicebot dla biznesu

Łatwe wdrożenie i integracja, spójność komunikacji, optymalizacja kosztów

Wirtualny konsultant odciąży Twoich pracowników od powtarzalnych kontaktów w kanale telefonicznym. Jest gotowy obsługiwać Twoich klientów 24/7, efektywnie i bez przerw, wykorzystując zawsze maksimum swoich możliwości.

Bot pozwala na dowolne skalowanie liczby obsługiwanych klientów w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych. Może mieć różną osobowość, dowolnie się nazywać oraz mówić głosem aktora, znanego lektora lub cyfrowym, działając w zgodzie z wyznaczonym harmonogramem i scenariuszem rozmowy.

Korzyści z automatyzacji

image

Spójność doświadczeń

Niezależnie od tego, jak wiele razy klient skontaktuje się z Twoją firmą, rozmowy prowadzone są zawsze według wymaganego standardu, budując spójne doświadczenie marki.

image

Łatwość wdrożenia

Profilowane pod konkretną branżę i proces boty skracają do minimum czas wdrożenia i generują korzyści szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązania funkcjonujące na rynku.

image

Dostępność 24/7

Bot głosowy może odbierać i wykonywać połączenia automatyzując procesy w call center w dowolnie zaplanowanych godzinach, nawet 24 godziny na dobę.

image

Przewaga konkurencyjna

Wdrażając boty głosowe dołączasz do innowacyjnych firm na rynku jasno sygnalizując klientom aspiracje do najwyższej jakości obsługi.

image

Optymalizacja kosztów

Obniżenie kosztów obsługi pojedynczego kontaktu w kanale telefonicznym w porównaniu do obsługi przez konsultanta w call center.

image

Skalowalność

Możesz dowolnie zwiększać ilość pracujących botów i obsługiwanych procesów, bez żmudnych i długotrwałych procesów rekrutacji i szkoleń.

Nasze realizacje

Jak działa voicebot?

image

Wykonuje i odbiera połączenia, bez ograniczeń

image

Na bieżąco analizuje i reaguje na wypowiedzi rozmówcy

image

Prowadzi konwersację zgodną ze scenariuszem i bazą wiedzy

image

Rozumie rozmówcę lub dopytuje w przypadku niejasności

image

Moduł sztucznej inteligencji zapewnia ciągłe uczenie się

image

Raportuje wyniki i przedstawia szczegóły połączeń

Jakie procesy obsłuży bot głosowy?

 • icon image Potwierdzanie lub zmiana terminu wizyty
 • icon image Identyfikacja, autentykacja i rozdzielanie połączeń
 • icon image Weryfikacja statusu sprawy lub przesyłki
 • icon image Przeprowadzenie procesu sprzedaży lub rezerwacji
 • icon image Przyjęcie odczytu lub reklamacji
 • icon image Udzielenie odpowiedzi na FAQ
 • icon image Pomoc przy prostych problemach technicznych
 • icon image Windykacja miękka zaległych należności
 • icon image Wsparcie wirtualnej restauracji
 • icon image Telefoniczne badania ankietowe i wywiady
 • icon image Zgłoszenia awaryjne i powiadomienia
 • icon image Promocja nowego produktu

Przykłady użycia bota w biznesie

image

Firmy windykacyjne

Procesy windykacyjne to niezwykle delikatny i trudny temat. Z tego powodu użycie maszyn w kontakcie z wierzycielami w celu przypominania im o zaległościach i analizy rezultatów to najlepszy pomysł na optymalizację i usprawnienie tego procesu.

Dzięki botowi głosowemu możemy wesprzeć Twoje działania w windykacji długów, oferując polubowną obsługę windykacji oraz system przypominania o przeterminowanych zobowiązaniach. Udowodniono, że jako windykatorzy boty głosowe uzyskują spektakularne rezultaty unikając przy tym błędów mogących nadszarpnąć zaufanie w relacjach biznesowych.

image

Centrale dyspozytorskie

Bot głosowy może być pierwszą linią kontaktu w centrali dyspozytorskiej. Zweryfikuje sprawę, zidentyfikuje rozmówcę i jego lokalizację, ustali kategorię zgłoszenia, a następnie połączy osobę z konsultantem, który na tym etapie będzie już zaznajomiony z kontekstem rozmowy. Jest to pomocne szczególnie w przypadku dużej liczby zgłoszeń – dzięki wstępnej analizie dyspozytor otrzymuje najpierw te najbardziej palące, co powala mu lepiej organizować pracę i pomoc w razie wypadku.

image

Placówki medyczne

Niepotwierdzanie wizyt w placówkach medycznych skutkuje często brakiem możliwości efektywnego zarządzania kalendarzami lekarzy i nieodpowiednią organizacją pracy. Zautomatyzowanie tego procesu z pomocą voicebota pozwala uniknąć niezagospodarowanych godzin – wcześniejsza informacja o odwołanej lub przełożonej wizycie pozwala wpisać w jej miejsce innego pacjenta lub przeznaczyć ten czas na inne czynności.

image

Infokioski

Infokioski odgrywają obecnie kluczową rolę w placówkach urzędowych, działając jako wszechstronny punkt informacyjny pierwszego kontaktu. Większość z nich funkcjonuje jedynie na zasadzie ekranów dotykowych, co sprawia, że urządzenie jest zupełnie nieprzystosowane do osób z niepełnosprawnościami wzroku. Voicebot staje się w tym przypadku użytecznym dopełnieniem, które pozwoli porozumiewać się maszyną również za pomocą głosu, nie dyskryminując żadnego z petentów i przyspieszając obsługę.

image

Firmy usługowe

Bot głosowy może kontaktować się z klientami w celu zbadania poziomu satysfakcji ze świadczonej usługi bądź użytkowanego produktu. Proces ankietowania może dotyczyć prostych badań satysfakcji (NPS), jak również bardziej rozbudowanych kwestionariuszy. Dzięki botowi nie ma potrzeby angażowania do tego zadania własnych pracowników obsługi klienta bądź korzystania z usług zewnętrznego call center, a niskie koszty zachęcają do przeprowadzania badań systematycznie. Poza tym bot może pomóc w sprzedaży, obsłudze klienta i działać na zasadzie informatora.

Referencje

We decided to automate our customers’ telephone service in the area of confirming vehicle maintenance appointments and customer satisfaction surveys. The voice bot met our expectations both in terms of cost optimization and improving the quality of service to our customers.

Baza wiedzy