wrz 20, 2022, Business

Centrum zarządzania kryzysowego – jakie funkcje powinno posiadać?

Maria Baryluk Content Specialist
image
Wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie dla ludzi czy środowiska naturalnego takie jak powódź, trzęsienie ziemi, zagrożenie militarne czy katastrofa ekologiczna nazywane są sytuacjami kryzysowymi. Każdy kraj na swój sposób zarządza takimi okolicznościami angażując w to szereg służb oraz mniej lub bardziej zaawansowaną technologię.

Struktura oraz elementy systemu komunikacji alarmowej w Polsce

W naszym kraju można wyróżnić kilka szczebli administracyjnych, które dzielą system powiadamiania ratunkowego. Do najwyższego z nich, krajowego, przynależy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które od 2018 roku wysyła komunikaty do obywateli w formie SMS-ów ,,Alertu RCB” w związku z gwałtownymi opadami deszczu czy silnym i niebezpiecznym wiatrem. Co ciekawe, od stycznia 2023 roku Centrum oraz funkcja Alert  zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce powstanie Służba Dyżurna Państwa. Obowiązkiem będzie wtedy pobranie na smartfony dwóch aplikacji, mających ostrzegać o potencjalnych sytuacjach alarmowych oraz umożliwić samodzielne zgłoszenie niebezpieczeństwa: Regionalny System Ostrzegania (RSO) oraz Alarm112.

 

Na szczeblu wojewódzkim oraz powiatowym, istnieją Centra Zarządzania Kryzysowego, które całodobowo dyżurując monitorują sytuację w swoich okolicach. Na szczeblu gminnym nie ma obowiązku tworzenia takich placówek, natomiast w wielu z nich takowe powstają.

 

Głównym obowiązkiem centrali alarmowej jest stały dyżur, mający zapewnić ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach krytycznych. Wiele procesów wykonywanych w Centrum opiera się na szerokiej współpracy z różnymi podmiotami: służbami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, z pozostałymi centrami zarządzania kryzysowego oraz z administracją publiczną. Do pozostałych obowiązków placówki należy również bieżąca  dokumentacja realizowanych działań.

Automatyzacja procesów zarządzania kryzysowego

W obecnych czasach prężny rozwój  technologii nie tylko poprawia jakość naszego codziennego życia, ale i sprawdza się w obszarze komunikacji alarmowej. Komunikacji, która nierzadko jest chaotyczna i trudna w zarządzaniu. To od tempa i jakości przebiegu informacji między służbami zależy, z jakim skutkiem kryzys zostanie rozwiązany a potencjalne szkody zminimalizowane. Rozwiązaniem usprawniającym obowiązki centrum zarządzania kryzysowego, jest integracja procesów oraz kanałów kontaktu poprzez platformę dyspozytorską. Do jej kluczowych funkcji można zaliczyć:

  • Szybką obsługę połączeń przychodzących, w tym zawieszanie, przekierowywanie ich oraz tworzenie telekonferencji, co znacznie usprawnia pracę dyspozytora kryzysowego, któremu wyświetli się również lista połączeń oczekujących, pozwalając określić skalę ilości bieżącej pracy w centrum.
  • Zarządzanie wiadomościami SMS oraz radiowymi: platforma umożliwia tworzenie gotowych szablonów oraz wybór i tworzenie grupy odbiorców, do których ma trafić komunikat.
  • Szeroką dokumentację wszystkich połączeń i wiadomości przepływających przez centrum. Funkcja umożliwia późniejsze ich raportowanie oraz odsłuch nagranych połączeń, czy to z telefonu komórkowego, stacjonarnego czy z krótkofalówki, co często jest kluczowe przy ustalaniu przebiegu wydarzeń alarmowych.
  • Integrację z botem głosowym, którym przyjmie zgłoszenie, zbierze wszystkie niezbędne informacje wstępnie je analizując, a następnie przekaże je pracownikowi centrum zarządzania kryzysowego, który zaznajomiony z sytuacją alarmową oraz lokalizacją zgłoszenia będzie wiedział jakie podjąć następne kroki.

Znaczenie pracy dyspozytorów kryzysowych

Mimo, że na co dzień praca centrów reagowania kryzysowego może wydawać się niewidoczna, ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie kraju bez nich. W dobie codziennych wypadków drogowych, trudnych warunków atmosferycznych czy skażeń środowiska praca dyspozytorów kryzysowych jest nieoceniona. Placówka łączności alarmowej posiadająca platformę integrującą wszystkie środki kontaktu, jest w stanie szybciej reagować na zaistniałą okoliczność i podejmować niezbędne działania. Co więcej, możliwość uruchomienia platformy w przeglądarce umożliwia pracę z dowolnego miejsca, gdzie jest dostępne połączenie internetowe.

Share