lut 6, 2023, Consulting

Bot głosowy w placówkach medycznych – gdzie może nas wyręczyć?

Elżbieta Osys Junior Content Specialist
voicebot w placówkach medycznych
Większość pytań zadawanych przez klientów, którzy chcą się skontaktować z placówką medyczną, jest obsługiwana za pomocą kontaktu telefonicznego. Z teoretycznego punktu widzenia jest to szybki i prosty sposób na uzyskanie odpowiedzi. Niestety, w praktyce sytuacja wygląda inaczej, ponieważ linie telefoniczne są przeciążone, a klienci sfrustrowani długim czasem oczekiwania na rozmowę z konsultantem.

W celu ulepszenia komunikacji telefonicznej w firmie, można wesprzeć pracownika centrum obsługi telefonicznej poprzez zastosowanie botów głosowych, które posiadają przyjazny interfejs głosowy oraz nowoczesną technologię rozpoznawania ludzkiej mowy – automatic speech recognition. Dzięki temu firma będzie mogła dostosować sposób komunikowania do zmieniających się potrzeb biznesowych i zyska przewagę na rynku.

Najczęściej zadawane pytania klientów, jak radzą sobie z nimi nowoczesne voiceboty

Program komputerowy zwany voicebotem, może odpowiadać na prośby o informacje za pomocą głosu. Wykorzystanie botów staje się coraz popularniejsze w wielu branżach, ponieważ dają możliwość szybkiej i wygodnej komunikacji z klientem. Boty głosowe są skonfigurowane tak, aby rozpoznawać pytania i odpowiadać na nie za pomocą wcześniej zdefiniowanych odpowiedzi. Jeśli nie są w stanie udzielić informacji mogą przekierować klientów do odpowiednio wykwalifikowanych osób w firmie, które świadczą takie usługi. Kluczowa w tym procesie okazuje się technologia ASR (automatic speech recognition), która pomaga botom w realizacji zadania.

Voiceboty są bardzo przydatne w sektorach, gdzie pytania zadawane przez klientów są podobne lub powtarzają się, ponieważ umożliwia to automatyzację części procesów obsługi klienta. Jeśli pytanie skierowane do bota jest zbyt skomplikowane lub wymaga podjęcia decyzji, voicebot może przekierować klienta do specjalisty w danej dziedzinie albo pracownika, który jest na tyle kompetentny żeby udzielić niezbędnej pomocy. Dzięki temu bot znacząco przyśpiesza codzienne obowiązki i poprawia jakość świadczonej obsługi klienta w wielu branżach, w tym medycznej.

Atrakcyjny interfejs głosowy zachęca klientów

Atrakcyjny interfejs głosowy botów jest jedną z ich największych zalet, która zachęca klientów do skorzystania z pomocy asystenta głosowego, ponieważ umożliwia im on wygodną i szybką komunikację z firmą jedynie za pomocą poleceń głosowych. Okazuje się to sporą zaletą szczególnie w momencie, w którym użytkownik nie może skorzystać z klawiatury komputera lub ekranu telefonu, np. podczas prowadzenia samochodu albo uprawiania sportu. 

Komunikowanie się za pomocą głosu jest bardziej naturalnym sposobem porozumiewania się dla ludzi niż wpisywanie tekstu lub klikanie przycisków menu. Dzięki posiadaniu interfejsu głosowego, odbiorcy mogą szybciej i łatwiej zadawać pytania oraz uzyskać na nie natychmiastową odpowiedź. 

Atrakcyjność interfejsu głosowego wzrasta nie tylko dzięki sprawnej komunikacji, ale również poprzez jego dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co umożliwia bezproblemowy kontakt z firmą o dowolnej porze. Tym samym firma nie musi utrzymywać działu centrum obsługi telefonicznej klienta, a zatrudnieni pracownicy z pomocą sztucznej inteligencji są odciążeni nie tylko z pracy zmianowej, ale również powtarzalnych i mało kreatywnych obowiązków, co pozwala im na większy rozwój i świadczenie usług na jeszcze wyższym poziomie.  

Żeby przekonać klientów do korzystania z pomocy voicebota, ważne jest, żeby bot głosowy był intuicyjny w obsłudze i odpowiadał na zadane pytania w szybki i zrozumiały dla klienta sposób. Ponadto raz wdrożony voicebot powinien być ciągle aktualizowany i regularnie uczony na podstawie interakcji z klientami, co pozwala zapewnić, jak najwyższy poziom obsługi. 

Jak voicebot radzi sobie w placówkach medycznych

Voiceboty mogą być wdrażane w placówkach medycznych w celu poprawienia jakości komunikacji i łatwiejszego dostępu do informacji dla pacjentów i ich rodzin. Dzięki wirtualnym asystentom głosowym czasochłonny proces dodzwonienia się do pracownika placówki medycznej o odpowiednich kwalifikacjach może zostać skrócony do minimum. Poprawnie wdrożony bot jest w stanie pomóc konsultantowi infolinii w jego codziennych obowiązkach i usprawnić proces umawiania wizyt lekarskich. 

Rejestracja pacjentów

Voicebot świetnie sprawdza się w zadaniach takich, jak rejestracja pacjenta do wybranego lekarza i udostępnianie informacji o terminach i szczegółach umówionych wizyt. Przykładowo taki proces może wyglądać następująco: 

  1. Pacjent uruchamia voicebota i za pomocą głosu przekazuje mu polecenie ,,chcę umówić się do lekarza”.

  2. Voicebot pyta pacjenta o jego dane osobowe takie jak: imię i nazwisko oraz o podstawowe informacje np. numer telefonu i adres e-mail.

  3. Następnie bot pyta pacjenta o powód wizyty u lekarza oraz o jego preferencje dotyczące specjalisty i terminu wizyty.

  4. Po ustaleniu szczegółów dotyczących preferencji pacjenta, bot prezentuje listę dostępnych lekarzy i terminów wizyt, z których pacjent może wybrać tę która mu najbardziej odpowiada.

  5. W kolejnym kroku sztuczna inteligencja prosi pacjenta o potwierdzenie rejestracji i informuje go o szczegółach wizyty, takich jak data i godzina oraz lokalizacja.

  6. W ostatnim etapie voicebot zapisuje dane i informacje o wizycie w bazie danych i wysyła potwierdzenie rejestracji na podany przez pacjenta adres e-mail lub numer telefonu.

W zależności od placówki procedura może się nieco różnić, jednak zawsze powinna być ona łatwo dostępna i wdrożona w oparciu o dotychczasowy przebieg rozmowy telefonicznej konsultanta z klientem. Wykorzystanie bota do tego zadania jest świetnym pomysłem na odciążenie pracowników i powierzenie im bardziej kreatywnych zadań umożliwiających rozwój. 

Informacje o lekach

Nierzadko zdarza się, że pacjenci odwiedzający placówkę medyczną potrzebują ponownej rozmowy telefonicznej po odbytej wizycie u lekarza. Jednym z najczęstszych powodów ponownego kontaktu jest chęć otrzymania dodatkowych informacji na temat dawkowania leków oraz przeciwwskazań do przyjmowania ich. Wdrożenie bota do tego zadania pozwoli na odciążenie konsultanta telefonicznego, który posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania informacji o lekach i pozwoli mu na spełnianie się w bardziej rozwojowych i kreatywnych zadaniach. 

Konsultacje lekarskie

Możliwości zastosowania bota są ogromne. Dzięki technologii automatic speech recognition, voicebot może udzielać pacjentom prostych porad lekarskich. Wystarczy, że robot przeprowadzi wstępny wywiad z chorym i na tej podstawie może udzielić pacjentowi zalecenie lub skierować go do specjalisty w przypadku, gdy okaże się, że problem zdrowotny wymaga wizyty u lekarza w celu przeprowadzenia niezbędnych w dalszej diagnozie badań. 

Informacje o chorobach

Dzięki natural language understanding, które daje możliwość rozumienia i interpretowania ludzkiej mowy przez boty oraz odpowiadania na pytania i polecenia użytkownika, voicebot może pomagać pracownikom placówek medycznych w udzielaniu informacji na temat danej choroby.

Program komputerowy dokonuje analizy na podstawie podanych objawów i dolegliwości. Podczas połączenia telefonicznego informuje pacjenta o możliwej diagnozie oraz udziela informacji, które pomagają w lepszym rozumieniu stanu zdrowia chorego. 

Zdalne monitorowanie zdrowia

Voicebot niezawodnie pomaga nie tylko w umawianiu wizyt i sprawdzeniu dostępnych terminów u lekarzy. Zadania powierzane botom mogą być o wiele bardziej skomplikowane i zaawansowane, a wszystko to prowadzi do podniesienia jakości obsługi klienta w placówce medycznej. Bot może odbierać telefony, ale również wykonywać połączenia wychodzące, co znaczy, że idealnie sprawdzi się w monitorowaniu zdrowia pacjentów na odległość poprzez zadawanie im odpowiednich pytań o samopoczucie i aktualny stan zdrowia. Po zakończeniu konsultacji, bot wysyła zebrane informacje do lekarza prowadzącego. 

Dzięki wprowadzeniu możliwości zdalnej konsultacji, pacjenci mogą uniknąć zbędnego kontaktu z innymi chorymi znajdującymi się w placówce medycznej. Taka forma wywiadu przeprowadzana przez voiceboty jest szczególnie cenna i pomocna w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie dojechać do lekarza w celu przeprowadzenia wizyty kontrolnej. 

Voicebot gwarantuje przewagę w prowadzeniu rozmów telefonicznych

Zaawansowane boty głosowe, dzięki nowoczesnym technologiom takim jak: ASR i NLU mogą pomóc w zapewnieniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Poprzez wprowadzenie rozmów z wieloma klientami w jednym czasie i możliwości całodobowego kontaktu, bot to idealne rozwiązanie. Voicebot gwarantuje przede wszystkim wyższą jakość obsługi klienta, zmniejszenie kosztów utrzymania działu contact center oraz ułatwienie dostępu do informacji. 

Umożliwienie klientom korzystania z różnych kanałów komunikacji powoduje, że firma wyróżnia się na tle konkurencji, a nawet pozwala pokazać, że jest ona o krok przed nią. Automatyzacja rozmów pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na linii do minimum, a tym samym pokazuje klientom, że obsługa pacjentów jest na najwyższym poziomie. Innowacyjne rozwiązanie, jakim jest voicebot w połączeniu z wysoką jakością usług świadczonych przez placówkę medyczną to dobra droga do rozwoju firmy, która pokazuje, że punkt medyczny dba o potrzeby pacjentów i stara się spełniać ich wszelkie oczekiwania. 

 

Share