sty 9, 2023, Consulting

Ankietowanie i wywiady przy pomocy voicebota

Elżbieta Osys Junior Content Specialist
bot głosowy w ankietowaniu
Ankiety i wywiady prowadzone przez asystentów głosowych, to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność wśród firm. Voiceboty to programy komputerowe umożliwiające prowadzenie ankiet lub wywiadów za pomocą głosu i technologii Automatic Speech Recognition pozwalającemu na interpretacje ludzkiej mowy.

Można je wykorzystać do szybkiego i efektywnego zbierania danych od klientów przy użyciu telefonów komórkowych lub innych urządzeń obsługujących rozmowy. Wirtualny asystent głosowy może być wykorzystany zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych, w zależności od potrzeb badacza lub ustalonych celów klienta.

Voicebot do ankietowania telefonicznego

Voicebot może być zastosowany do prowadzenia ankiet telefonicznych, które np. badają satysfakcję klientów z usług firmy. W tym celu należy najpierw zaprojektować pytania ankiety, a następnie przygotować skrypt, w którym bot będzie je zadawał respondentom. Voicebot będzie automatycznie przeprowadzał rozmowę z klientem i zapisywał odpowiedzi, pytając respondenta o różne kwestie.

Dzięki temu ankietowanie będzie szybsze i bardziej efektywne niż w przypadku tradycyjnych metod, które obsługiwane są jedynie przez konsultantów. Voicebot szybko pozyskuje niezbędne dane od klientów, które pozwalają na badanie wskaźnika analizy satysfakcji, który jest silnie powiązany z rozwojem biznesu, ponieważ pokazuje, jakie działania należy podjąć w celu polepszenia wyników.

Ankietowanie metodą CATI przez asystentów głosowych

Metoda CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) to technika zbierania danych za pomocą ankiet telefonicznych, w której wykorzystuje się komputer do automatyzacji procesu ankietowania.

Podczas rozmowy telefonicznej z klientem, voicebot zadaje pytanie i zapisuje odpowiedzi. Dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne zbieranie danych, a także precyzyjne analizowanie wyników badania. Metoda CATI jest szczególnie przydatna w przypadku dużych badań ilościowych, gdy liczy się szybkość i skuteczność zbierania danych.

Automatic Speech Recognition

Technologia automatic speech recognition (ASR) może być wykorzystywana w ankietach w celu automatyzacji procesu zbierania danych. Voiceboty wykorzystują ASR do rozpoznawania mowy, a następnie automatycznie przeprowadzają wywiad, zadając pytania i zapisując odpowiedzi. Dzięki temu zebrane dane są wiarygodne. Następnie mogą być analizowane przez boty lub konsultantów używających inne narzędzia wspomagające analizę danych.
Dzięki temu ankietowanie staje się efektywne i szybkie, a wyniki badania mogą być bardziej szczegółowo analizowane, ze względu na fakt, że bot nie popełnia ludzkich błędów i zawsze trzyma się scenariusza rozmowy. Usługi świadczone przez sztuczną inteligencję cechują się niesamowitą precyzją i dokładnością.

Zalety prowadzenia ankiet przez boty

Prowadzenie ankiet przy pomocy sztucznej inteligencji może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Głosowy asystent to niemała pomoc dla konsultanta, szczególnie w wykonywaniu powtarzalnych obowiązków. Oto kilka przykładów, jakie korzyści przynosi voicebot podczas prowadzenia ankiet telefonicznych.

  • Szybkość i efektywność: boty pozwalają na szybkie i efektywne zbieranie danych od klienta, co może być szczególnie przydatne w przypadku dużych badań ilościowych.

  • Precyzyjne wyniki: głosowy asystent jest w stanie zapisywać odpowiedzi respondentów w formie tekstowej, co pomaga precyzyjnie badać zebrane wyniki.

  • Oszczędność czasu i pieniędzy: bot umożliwia automatyzację procesu ankietowania, co przyczynia się oszczędności czasu i pieniędzy, które trzeba byłoby przeznaczyć na zatrudnienie ankieterów.

  • Większa satysfakcja wśród klientów: boty umożliwiają respondentom szybkie i sprawne otrzymanie odpowiedzi na ich pytania, co prowadzi do wzrostu ich satysfakcji z udziału w badaniu.

  • Możliwość prowadzenia badań na dużą skalę: dzięki możliwości automatyzacji procesu ankietowania, bot pozwala na prowadzenie badań na dużą skalę, obejmujących wiele respondentów i różne lokalizacje.

Preferencje klientów, dotyczące chęci odpowiadania na ankiety prowadzone przez firmy mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak na przykład ich wcześniejsze doświadczenia z voicebotami.

Jedni klienci będą preferowali odpowiadać na ankiety prowadzone przez voicebota, ponieważ uważają to za wygodniejszą opcję niż tradycyjne metody ankietowania. Inni mogą woleć odpowiadać na pytania zadawane przez człowieka, ze względu na bardziej osobiste traktowanie, które umożliwia lepszą komunikację. Dlatego ważne jest, aby badać preferencje klientów i dostosować metody ankietowania do ich potrzeb i oczekiwań.

Voiceboty w procesie rekrutacji

Czy bot jest w stanie poprowadzić rozmowę kwalifikacyjną? Obsługa wywiadów jest czynnością, jaką bot potrafi wykonywać bez najmniejszego problemu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca lub rekruter zadaje kandydatowi pytania dotyczące jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i zainteresowań, a także omawia z nim szczegóły dotyczące stanowiska i firmy. Przypomina to w dużej mierze przeprowadzanie wywiadu, który ma za zadanie wybrać osobę, która najbardziej pasuje do standardów organizacji.

Obsługa rozmów kwalifikacyjnych przez voiceboty, jak wygląda?

Aby ułatwić i przyspieszyć selekcję kandydatów można wspomóc się botem, który zautomatyzuje przeprowadzanie wstępnych rozmów z kandydatami. Następnie voicebot może automatycznie oceniać odpowiedzi kandydatów i wybierać te najbardziej pasujące do danej posady. Dzięki temu proces rekrutacji staje się bardziej efektywny i skuteczny, a także mniej czasochłonny dla pracodawcy.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji pracodawca lub rekruter będzie miał do dyspozycji już wstępnie wyselekcjonowaną grupę kandydatów, co pozwoli mu zaoszczędzić czas i skupić się na bardziej skomplikowanych etapach rekrutacji. Boty mogą też być wdrożone do obsługi kandydatów, odpowiadając na ich pytania i udzielając im informacji dotyczących procesu rekrutacji.

Zastosowanie voicebota do obsługi rozmów kwalifikacyjnych nie jest jeszcze popularnym rozwiązaniem, lecz coraz częściej spotyka się firmy, które chcą rozwiać swoje wątpliwości i sprawdzić, jak bot może obsługiwać połączenia wychodzące podczas rozmowy o pracę.

Czy bot to przyszłość prowadzenia rekrutacji?

Boty coraz częściej wykorzystywane są w różnych dziedzinach, w tym także w procesie rekrutacji. Dzięki swojej umiejętności do automatyzacji niektórych etapów selekcji kandydatów oraz sprawnego i efektywnego przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, voiceboty mogą być cennym narzędziem wspomagającym rekrutowanie nowych pracowników.

W przyszłości możliwe jest, że coraz więcej pracodawców i rekruterów będzie korzystać z voicebotów w swoich działaniach rekrutacyjnych. Jednak nie można wykluczyć, że niektórzy kandydaci nadal będą woleli rozmowy przeprowadzane przez prawdziwego człowieka. Ponadto boty, które skutecznie potrafią pomóc w automatyzacji niektórych etapów rekrutacji, takich jak wstępna selekcja, nie mogą całkowicie zastąpić ludzi w procesie decyzyjnym.

Voiceboty - niezawodni pomocnicy w prowadzeniu ankiet i wywiadów

Sztuczna inteligencja, która wspiera konsultanta w jego codziennych obowiązkach, a jednocześnie przyczynia się do wzrostu sprzedaży w firmie, dzięki sprawnym i rzetelnym badaniom satysfakcji to rozwiązanie, które staje się coraz bardziej popularne na rynku. Bot wykonuje połączenia do klientów, zbiera dane a nawet pomaga w ich analizowaniu. Prowadzenie rozmowy z użytkownikiem nie stanowi dla niego najmniejszego problemu, dlatego można wykorzystać go do wstępnych wywiadów rekrutacyjnych.

Bot optymalizuje procesy, pomaga szybko i efektywnie pozyskiwać informacje oraz wspomaga działania prowadzone na szeroką skalę. Jest to narzędzie, które świetnie sprawdzi się w powtarzalnych zadaniach, które do tej pory były wykonywane przez człowieka.

Share